Kraljevacka televizija, klikni za pocetnu.

КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА

redakcija.katv@gmail.com
Ибарска 10, Краљево

тел. +381 36 327527
тел. +381 36 327627

07,00 Инфо преглед

07,30 Серија (р)

08,00 Наша прича (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Документарни програм

10,15 Инфо преглед

10,30 Друге продукције

11,00 Мали огласи

11,15 Филм (р)

12,50 Кратке форме

13,00 Мали огласи

13,15 Инфо преглед

13,30 Размена (р)

14,00 Серија (р)

14,45 Картке форме

15,00 Мали огласи

15,15 Инфопреглед

15,30 Нашаприча (р)

16,30 Кратке форме

16,55 Дневник 1.

17,15 Глас народа

17,20 Мали огласи

17,30 Друге продукције

18,00 Путописне репортаже

18,30 Кратке форме

18,45 Глас народа

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

19,55 ЕПП 11

20,00 Наша прича – Контакт програм

/ понедељак-пољопривреда,

уторак - друштво,

среда-здравство,

четвртак-економија,

петак-политика/

21,00 Друге продукције

21,30 Кратке форме

21,55 Дневник 3

22,30  Серијски програм

00,00 Инфо преглед

00,15 Филм

Следи Ноћни програм07,00 Инфо преглед

07,30 Серија (р)

08,00 Наша прича (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Документарни програм

10,15 Инфо преглед

10,30 Друге продукције

11,00 Мали огласи

11,15 Филм (р)

12,50 Кратке форме

13,00 Мали огласи

13,15 Инфо преглед

13,30 Размена (р)

14,00 Серија (р)

14,45 Картке форме

15,00 Мали огласи

15,15 Инфопреглед

15,30 Нашаприча (р)

16,30 Кратке форме

16,55 Дневник 1.

17,15 Глас народа

17,20 Мали огласи

17,30 Друге продукције

18,00 Путописне репортаже

18,30 Кратке форме

18,45 Глас народа

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

19,55 ЕПП 11

20,00 Наша прича – Контакт програм

/ понедељак-пољопривреда,

уторак - друштво,

среда-здравство,

четвртак-економија,

петак-политика/

21,00 Друге продукције

21,30 Кратке форме

21,55 Дневник 3

22,30  Серијски програм

00,00 Инфо преглед

00,15 Филм

Следи Ноћни програм

07,00 Инфо преглед

07,30 Серија (р)

08,00 Наша прича (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Документарни програм

10,15 Инфо преглед

10,30 Друге продукције

11,00 Мали огласи

11,15 Филм (р)

12,50 Кратке форме

13,00 Мали огласи

13,15 Инфо преглед

13,30 Размена (р)

14,00 Серија (р)

14,45 Картке форме

15,00 Мали огласи

15,15 Инфопреглед

15,30 Нашаприча (р)

16,30 Кратке форме

16,55 Дневник 1.

17,15 Глас народа

17,20 Мали огласи

17,30 Друге продукције

18,00 Путописне репортаже

18,30 Кратке форме

18,45 Глас народа

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

19,55 ЕПП 11

20,00 Наша прича – Контакт програм

/ понедељак-пољопривреда,

уторак - друштво,

среда-здравство,

четвртак-економија,

петак-политика/

21,00 Друге продукције

21,30 Кратке форме

21,55 Дневник 3

22,30  Серијски програм

00,00 Инфо преглед

00,15 Филм

Следи Ноћни програм

07,00 Инфо преглед

07,30 Серија (р)

08,00 Наша прича (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Документарни програм

10,15 Инфо преглед

10,30 Друге продукције

11,00 Мали огласи

11,15 Филм (р)

12,50 Кратке форме

13,00 Мали огласи

13,15 Инфо преглед

13,30 Размена (р)

14,00 Серија (р)

14,45 Картке форме

15,00 Мали огласи

15,15 Инфопреглед

15,30 Нашаприча (р)

16,30 Кратке форме

16,55 Дневник 1.

17,15 Глас народа

17,20 Мали огласи

17,30 Друге продукције

18,00 Путописне репортаже

18,30 Кратке форме

18,45 Глас народа

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

19,55 ЕПП 11

20,00 Наша прича – Контакт програм

/ понедељак-пољопривреда,

уторак - друштво,

среда-здравство,

четвртак-економија,

петак-политика/

21,00 Друге продукције

21,30 Кратке форме

21,55 Дневник 3

22,30  Серијски програм

00,00 Инфо преглед

00,15 Филм

Следи Ноћни програм

07,00 Инфо преглед

07,30 Серија (р)

08,00 Наша прича (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Документарни програм

10,15 Инфо преглед

10,30 Друге продукције

11,00 Мали огласи

11,15 Филм (р)

12,50 Кратке форме

13,00 Мали огласи

13,15 Инфо преглед

13,30 Размена (р)

14,00 Серија (р)

14,45 Картке форме

15,00 Мали огласи

15,15 Инфопреглед

15,30 Нашаприча (р)

16,30 Кратке форме

16,55 Дневник 1.

17,15 Глас народа

17,20 Мали огласи

17,30 Друге продукције

18,00 Путописне репортаже

18,30 Кратке форме

18,45 Глас народа

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

19,55 ЕПП 11

20,00 Наша прича – Контакт програм

/ понедељак-пољопривреда,

уторак - друштво,

среда-здравство,

четвртак-економија,

петак-политика/

21,00 Друге продукције

21,30 Кратке форме

21,55 Дневник 3

22,30  Серијски програм

00,00 Инфо преглед

00,15 Филм

Следи Ноћни програм

07,00 Инфо преглед

07,30 КаТв микс (р)

08,00 Серијски програм (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Филм (р)

11,00 Мали огласи

11,15 Цртани филм

12,00 Документарни програм

12,30  Инфо преглед

13,00 Филм (р)

14,30 Кратке форме

15,00 Мали огласи

15,20 Кратке форме

15,30 Документарни програм

16,30 Картке форме

16,55 Дневник 1

17,20 КаТв микс

18,00 Серија

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

20,00 Инфо преглед

20,30 Друге продукције

21,00 Документарни програм

21,55 Дневник 3

22,20 Мали огласи

22,30 Филм

Следи Ноћни програм

07,00 Инфо преглед

07,30 КаТв микс (р)

08,00 Серијски програм (р)

09,00 Мали огласи

09,15 Филм (р)

11,00 Мали огласи

11,15 Цртани филм

12,00 Документарни програм

12,30  Инфо преглед

13,00 Филм (р)

14,30 Кратке форме

15,00 Мали огласи

15,20 Кратке форме

15,30 Документарни програм

16,30 Картке форме

16,55 Дневник 1

17,20 КаТв микс

18,00 Серија

18,55 Дневник 2

19,20 Мали огласи

19,30 Цртани филм

20,00 Инфо преглед

20,30 Друге продукције

21,00 Документарни програм

21,55 Дневник 3

22,20 Мали огласи

22,30 Филм

Следи Ноћни програм